Exposició
Terra, gel i foc

Exposició
Terra, gel i foc

Barcelona, desembre de 2008

al gener de 2009