Exposició
Efectes meteorològics a Betlem?

Exposició
Efectes meteorològics a Betlem?

Barcelona, desembre de 2006

al gener de 2007

Pessebres en moviment. Exposició Efectes meteorològics a Betlem?